Koltryck

Kol- eller pigmenttryck

Kol- eller pigmenttryck är den mest beständiga av de fotografiska processerna. Det gäller om pigmentet som används är kol eller är ett mineral. Metoden utvecklades under 1860-talet, efter man upptäckte att fotografier gjorda på silver hade en tendens att blekas bort. Att bleka kol är däremot inte möjligt varför koltryckets livslängd kommer begränsas att papperet.

Typiska egenskaper för denna process är dess långa linjära tonskala. Nyansen bestäms av det valda pigmentet. I workshopen kommer du använda ett högkvalitativt kinesiskt eller indiskt bläck. Det blir grunden tillsammans med gelatin för att göra en ”glopp” som hälls ut på ett papper.

Processen är tidsödande och har krav på noggrannhet i varje steg. Då det är många steg blir detta krav viktigt för ett fullgott resultat. Slutligen överförs bilden på ett bomulls lumppapper. Processen kallas därför single transfrer. Materialet är billigt jämfört med andra förfaranden men är mera tidsödande. Belöningen är dock stor då bilden har djupegenskaper och svärta som överträffar alla andra fotografiska processer.

I Sverige användes koltrycket för det yppersta kvalitén av hovfotograferna Ferdinand Flodin och Henry B. Goodwin i början av 1900-talet. Den siste (?) stora porträttören som använde processen var Rolf Winquist vid Galleri Uggla i Stockholm framtill 1950-talet.

Koltryck inköpt av Stockholms läns landsting 2016. Från våtplåtsnegativ.

Innan workshopen mejlar du två svartvita bilder som du kommer arbeta med.

Efter att genomgått workshopen kommer du veta vilka krav som ställs på ett negativ för att kunna självständigt preparera glop och papper för att som genomföra ett tryck självständigt. Till workshopen får du en manual som beskriver processen och dess steg.

Förkunskaper

Erfarenhet av en annan historisk process eller motsvarande

Svårighetsgrad

Svår

Gruppstorlek

1 – 2 personer

Anmälan

Workshop:en ges endast på förfrågan då den är krävande tidsmässigt.