Palladiumtryck

Palladiumtryck och cyanotypi

Palladium- tillsammans med platinumtrycket är de mest ädla fotografiska processerna. De började användas under 1860-talet då man upptäckte på 1850-talet att fotografier gjorda med silver hade en tendens att blekas bort. Platina är betydligt dyrare än palladium, som redan den kostar mera än silver. Kvalitéerna hos palladium och platina är ungefär desamma, men palladium ger en varmare ton och platina en kallare ton. Dock är de sammetslena tonskalorna lika vackra.

Cyanotypi tillhör samma klass av processer som palladium och platina – siderotypier. Cyanotypi har flera likheter i sitt utförande och utgör en bra start för att lära sig göra palldiumtypier. Dessa bilder blir blåa, då järn utgör beståndsdelen av i form av preussisk blå. Därmed är den processen betydligt billigare.

Du kommer utgå från ett digitalt negativ som du lär dig skriva ut under workshopen. För att få den högsta kvalitén används sex stycken olika svarta och grå färger som amerikanen Jon Cone tagit fram speciellt för att göra negativ av högsta kvalité. Färgkurvorna har kalibrerats till processen du kommer använda.

Beroende på ditt intresse får du möjlighet att lära dig mera om att göra digitala negativ under workshopen. Huvudinnehållet är dock att göra palladiumtryck.

Negativet kontaktkopieras i en UV box och framkallas därefter. Trycket görs på ett högkvalitativt bomulls lumppapper för platina-/palladiumtryck.

Irving Penn, den numera döda Vouge fotografen återerövrade platinumtrycket ur historiens gömmor under 1960-talet. Förutom sin noggrannhet och ambition att göra perfekta bilder är hans platinatryck av stilleben och porträtt välkända och säljs idag för mycket höga priser.

Kvalitén på dina framställda bilder blir exceptionellt vackra monokroma bilder med en utsökt tonskala.

Innan workshopen mejlar du tre svartvita bilder som du kommer arbeta med.

Kunskapsmål

Efter workshopen kommer du veta vilka krav du skall ställa på ett negativ och kunna självständigt genomföra cyanotypi och palladium processerna. Dessutom kommer du kunna kan påverka bildtonen. Till workshopen får du en manual som beskriver processen och dess steg.

Förkunskaper

Intresse för fotografi och hantverk

Svårighetsgrad

Lätt

Gruppstorlek

1 – 2 personer

Tid

2 dagar, 16 h

Tidpunkt planeras tillsammans med deltagarna.

Kostnaden för palladium har öka mycket och därför kan vi inte den här workshop:en längre.